LOGOWANIE DO STRONY NABORU

Branżowa Szkoła I stopnia Elektroniczna

 

To szkoła o trzy letnim cyklu kształcenia. Umożliwia absolwentowi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie ELEKTRONIK To propozycja dla absolwentów gimnazjum z niższą średnią, ale zainteresowanych elektronik±.

Absolwent BSE będzie przygotowany do pracy na stanowiskach monterskich urządzeń elektronicznych np.: montaż i naprawa urządzeń RTV i gospodarstwa domowego, instalowanie sieci informatycznych i TV.

Branżowa Szkoła I stopnia Elektroniczna

3 – letnia, kształcąca w zawodzie  elektronik. Uzyskujesz  kwalifikację, która jest identyczna jak dla zawodu technik elektronik:
montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.3.)
powrót do strony głównej naboru