LOGOWANIE DO STRONY NABORU

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód i jednocześnie dającą pełne przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu. Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskując tytuł:

– technik elektronik,
– technik teleinformatyk,
– technik informatyk.

Charakterystyka szkół
Technikum Elektroniczne 4-letnie jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach i jednocześnie dającą pełne przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu.

Od 2017 roku będziemy realizować nową podstawę programową kształcenia zawodowego. Zmianie ulegają kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. We wszystkich zawodach będą to dwie kwalifikacje

Technik elektronik

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.3.)
– eksploatacja urządzeń elektronicznych. (EE.22.)

Technik teleinformatyk

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (EE.10.),
– administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi isieciami komputerowymi. (EE.11.)

Technik informatyk

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
sieci (EE.8.),
– programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami
danych (EE.9).

Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych:
– technik elektronik matematyka, fizyka,
– technik teleinformatyk matematyka, fizyka,
– technik informatyk matematyka, informatyka.
powrót do strony głównej naboru